SURUHANJAYA Komunikasi dan Multmedia Malaysia (SKMM) bersama syarikat telekomunikasi komited dalam memastikan Pelan Tindakan Jalinan Digital Negara (Jendela) menjadi platform kesalinghubungan digital negara
http://dlvr.it/RkY45d