Putrajaya, 6 November- Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi (KPPK), YB Dato’ Dr Mohd Khairuddin Aman Razali menzahirkan penghargaan kepada pihak kerajaan khususnya Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz atas pembentangkan Belanjawan 2021 dengan tema ‘Teguh Kita, Menang Bersama’ di Parlimen hari ini.

Menurut Menteri, Dato’ Dr. Khairuddin Aman Razali, Belanjawan ini bermaksud memulihkan semangat rakyat seterusnya merancakkan ekonomi negara ketika serangan wabak COVID-19.

Penghargaan turut diberikan atas keprihatin kerajaan dengan perkembangan rancak sektor komoditi negara apabila Insentif Pengeluaran Getah (IPG) ditingkatkan sekali ganda daripada RM150 juta kepada RM300 juta. Dengan kenaikan ini, pendapatan 150,000 pekebun kecil getah persendirian daripada
keseluruhan 450,000 dapat distabilkan dan memberikan kelegaan kepada mereka.

Selain itu, bagi pembangunan sektor komoditi, program pemilikan sijil Minyak Sawit Mampan dengan peruntukan RM20 juta akan diteruskan, bertujuan memastikan
kualiti minyak sawit Malaysia terus dipertingkatkan serta berdaya saing di peringkat antarabangsa.

Dalam usaha memperkenalkan transformasi pengeluaran getah dan meningkatkan pendapatan pekebun kecil getah, KPPK akan memastikan insentif pengeluaran lateks sebanyak RM16 juta secara padanan yang bakal dimulakan di Koridor Lateks Pantai
Timur merangkumi Pahang, Terengganu dan Kelantan dimaksimumkan pelaksanaannya.

Seterusnya, bagi bidang kayu-kayan pula, KPPK menyambut baik pembukaan kawasan perindustrian perabot di Pagoh, bagi merancakkan industri perkayuan dan menambah peluang pekerjaan kepada pengusaha-pemgusaha baharu seterusnya menjadi lembaran baru sektor ini di selatan tanahair.

Mengulas lanjut, keprihatinan kerajaan terhadap usaha KPPK mengangkat sektor hiliran kayu-kayan ini membuktikan bahawa ia mampu menyumbang kepada ekonomi negara yang lebih mampan. Selain itu, penyediaan dana pusingan berjumlah RM500 juta bagi program Pinjaman Pembangunan Ladang Hutan dalam Rancangan Malaysia Ke-12 (RMKe-12) khusus untuk pembangunan ladang hutan yang berkeluasan 4 hektar dan ke atas, akan menggalakkan lagi usaha KPPK menyediakan bekalan mentah kayu-kayan khususnya bagi industri baharu seperti buluh, eucalyptus dan kayu karas ke tahap yang lebih tinggi dalam usaha merancakkan kelangsungan ekonomi negara.

Menteri, Dato’ Dr. Khairuddin turut memberi penghargaan terhadap keprihatinan empat syarikat sarung tangan utama negara iaitu Top Glove, Hartalega, Supermax dan Kossan yang telah menyatakan komitmen untuk menyumbang sebanyak RM400 juta bagi memerangi wabak COVID-19 selain sudi untuk menampung sebahagian kos vaksin COVID-19 serta kos perbelanjaan peralatan. Syabas diucapkan kepada semua syarikat ini. Beliau berharap lebih banyak
syarikat tampil melakukan tindakan sama sebagai melaksanakan tanggungjawab sosial korporat (CSR).

“Saya amat berharap Belanjawan 2021 ini disokong oleh semua Ahli Parlimen demi kemakmuran ekonomi rakyat dan negara kita khususnya dalam mendepani pandemik wabak COVID-19 ketika ini. Marilah kita bersama-sama bersatu mengangkat
belanjawan ini demi rakyat” ujar Menteri menerusi Kenyataan Media hari ini.