PUTRAJAYA – [DIKEMAS KINI] Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) meminda tarikh peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), Sijil Vokasional Malaysia (SVM) dan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) ke 22
http://dlvr.it/RlDZnx