Kuala Lumpur, 11 Nov – Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (KPPK) bertekad untuk melaksanakan proses transformasi perusahaan getah dalam usaha meningkatkan pendapatan para pekebun kecil di seluruh negara.

“Kita mahu mereka bukan hanya menghasilkan getah sekerap tetapi juga hasilkan getah krip yang lebih tinggi nilainya menerusi koperasi getah yang membolehkan koperasi itu kemudian membeli getah sekerap daripada penoreh dengan harga lebih tinggi daripada harga pasaran,” ujar beliau di Dewan Rakyat pada hari ini.

Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi, Datuk Dr Mohd Khairuddin Aman Razali berkata, pihak kementerian kini dalam proses membantu golongan itu bukan hanya untuk menghasilkan getah sekerap malah getah krip dengan pembelian oleh koperasi

Menurut beliau, pihak kementerian telah membuat perancangan untuk mengatasi masalah pendapatan golongan penoreh getah yang berhadapan dengan isu harga komoditi itu yang tidak stabil kebelakangan ini.

Beliau berkata, memperkasa peranan koperasi sebagai pembeli getah akan digunakan untuk menambah baik pelaksanaan mekanisme penetapan harga di lading.

Katanya, menerusi cara ini, pembeli akan dikurangkan dan seterusnya dapat meningkatkan harga pembelian getah di peringkat ladang.

“Sehingga kini, sebanyak 20 koperasi terlibat dalam urusniaga getah dan menawarkan harga cuplump pada purata RM0.10 sehingga RM0.20 sekilogram lebih tinggi berbanding pembeli getah lain,” katanya.

Beliau berkata, kerajaan amat prihatin berkaitan isu ketidakstabilan harga getah yang telah memberikan kesan kepada pendapatan golongan penoreh getah.

Katanya, harga getah asli sebagaimana harga komoditi lain bergantung kepada permintaan dan penawaran pasaran di peringkat global.

“Harga getah yang rendah pada awal dan pertengahan tahun ini disebabkan oleh kelembapan ekonomi dunia, permintaan yang rendah dari negara-negara pengguna utama getah asli berikutan ketegangan perdagangan China dan Amerika Syarikat dan penularan wabak COVID-19 yang melanda seluruh dunia.

“Justeru, kerajaan terus komited untuk memelihara kebajikan golongan pekebun kecil getah dengan melaksanakan langkah-langkah seperti mempergiat hebahan dan kesedaran kepada pekebun kecil agar memohon Insentif Pengeluaran Getah (IPG).

“Mewajibkan penggunaan sistem RRIMNiaga bermula 1 Januari 2021 bagi memudahkan penyaluran IPG tanpa proses permohonan manual oleh pekebun kecil,” katanya.

Mohd Khairuddin berkata, IPG adalah mekanisme sokongan harga ladang dengan Paras Harga Pengaktifan (PHP) RM2.50 sekilogram getah sekerap atau RM6.10 sekilogram getah Standard Malaysian Rubber (SMR) 20.

“Bagi tempoh Januari hingga Oktober 2020, sebanyak RM149 juta telah dibelanjakan untuk membiayai tuntutan IPG,” katanya.

Selain itu, kerajaan turut menggalakkan amalan integrasi dalam kalangan pekebun kecil untuk mendapatkan pendapatan sampingan.

Katanya lagi tanaman getah boleh diintegrasikan dengan pelbagai jenis tanaman sama ada jangka pendek, sederhana dan panjang.

“Antara tanaman yang sesuai termasuk pisang, betik, nenas, durian dan buah salak. Selain itu, integrasi ternakan seperti lebah dan kelulut juga berpotensi untuk diusahakan.

“Pengintegrasian yang sistematik dan mengamalkan amalan pertanian baik membolehkan pekebun kecil mendapat pendapatan sampingan sehingga pokok getah mencapai usia 30 tahun,” katanya