PUTARJAYA – Kelancaran dan kesalinghubungan digital inklusif adalah asas penting dalam Pelan Jalinan Digital Negara (Jendela) dalam usaha memacu ekonomi digital negara.Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia
http://dlvr.it/Rm9lx9