Maklumat berkenaan penting bagi mengelakkan berlaku keciciran dan kelewatan penghantaran bantuan.