Ini bukanlah isu baru yang timbul, tetapi anehnya masih tiada penyelesaian mutlak bagi hal ini.