Jumlah itu termasuk kerja pembaikan kritikal dan menyelesaikan masalah laluan yang boleh mengancam keselamatan pengguna jalan raya.