Pembukaan pusat kuarantin itu adalah sebagai persediaan sekiranya pusat kuarantin di Kemuyang tidak dapat menampung jumlah pesakit.