Jelas seorang pakar, kebergantungan kerajaan kepada vaksin dan kurang perhatian kepada aspek lain tidak akan bantu mencapai kelompok imuniti.