Kementerian Kesihatan (KKM) melaporkan pertambahan sebanyak lapan kluster baharu pada 11 Januari dan berikut perincian bagi setiap kluster.