Berikut tumpuan kenyataan media Ketua Pengarah Kesihatan pada 11 Januari.