Zulkifli berkata, antaranya dengan memperketat prosedur pengimportan daging halal pengangkutan dan pergudangan.