KASA dengan kerjasama kerajaan-kerajaan negeri akan mengenal pasti kawasan-kawasan rizab sungai untuk dibangunkan.