Semua murid sekolah rendah dan murid Tingkatan 1 hingga Tingkatan 4 di kawasan PKP kesemua mereka akan mengikuti pembelajaran melalui kaedah Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR) bermula 20 Jan.