Faktor psikologi kohort itu perlu diambil kira memandangkan mereka melalui tempoh masa yang sukar sebelum menghadapi peperiksaan itu.