SEAC adalah usaha dibuat secara sukarela oleh anggota dilantik yang telah bersetuju untuk memberikan perkhidmatan mereka kepada negeri tersebut sebagai penasihat.