Menurut nelayan, Mohd Zuri Muhamad Amin, spesies ikan berkenaan akan bertambah apabila keadaan ombak lebih tinggi.