Negara kita masih memiliki Perlembagaan Persekutuan yang merupakan undang-undang tertinggi sekali dalam negara kita.