PKP membolehkan usahawan tampil dengan cara kreatif termasuk mengubah cara konvensional demi kelangsungan perniagaan.