Proklamasi darurat oleh Perdana Menteri bukan jawapan yang tepat untuk menghadapi krisis kesihatan dan ekonomi waktu ini.