Pengisytiharan darurat dapat memberikan kuasa kepada kerajaan dalam mengambil langkah lebih berkesan menangani wabak COVID-19.