Kementerian Kesihatan (KKM) sedang memberi rawatan kepada mereka di fasiliti sedia ada.