Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) mengakui wujud pertambahan kes melibatkan beberapa pusat rawatan dialisis.