Operasi pemadaman menumpukan pada bahagian sayap utama bangunan menggunakan dua pancutan air dari jentera bomba.