Ketua yang bergelar SME berkemungkinan akan memberi solusi yang terhad dan kebiasaannya hanya mencakupi ruang lingkup cabang ilmunya sahaja.