MQA juga menyediakan garis panduan kepada IPT dalam menyampaikan sesi pengajaran dan pembelajaran sama ada menggunakan kaedah penyampaian nota atau hibrid.