Setiap pejabat daerah berperanan mengedarkan risalah kepentingan pengambilan vaksin COVID-19 terutamanya di kawasan pedalaman Sarawak.