Setiap PKRC dengan kapasiti kira-kira 250 pesakit itu akan menempatkan warga asing terdiri daripada pekerja dan pendatang asing tanpa izin.