Pelantikan Kabinet Darurat Khas dilihat perlu dalam memastikan peranan kementerian terus berfungsi walaupun tidak sepenuhnya dalam sistem yang sepatutnya.