Dua bentuk perniagaan itu boleh dibuka di negeri yang menguatkuasakan PKP, PKPB dan PKPP.