Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) merancang lima strategi bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19.