Pengurusan logistik yang baik akan memastikan tiada vaksin yang terbuang atau melewati tempoh selamat.