Program ini merupakan sumbangan UMS kepada agenda memperkasa sektor pertanian sebagai platform SMJ.