Undi 18 adalah soal pemerkasaan orang muda dan mereka seharusnya diberikan kepercayaan untuk membuat keputusan dalam semua bidang dan peringkat.