Ia bagi meningkatkan usaha membekalkan vaksin ke negara berpendapatan rendah dan sederhana apabila negara-negara kaya didakwa memonopoli bekalan.