Pihak pembelaan memerlukan masa selama tiga bulan bagi meneliti lebih 100 dokumen bercetak.