Kerangka strategik tersebut membentuk sinergi ekosistem antara keusahawanan, akademik, industri, kerajaan dan komuniti dalam landskap pendidikan tinggi negara.