MyDigital merangkumi idea dan pelan untuk meningkatkan literasi digital dalam kalangan masyarakat negara ini.