Pelan tindakan perlu bagi memastikan keseluruhan program imunisasi yang dirangka kerajaan dapat dilaksanakan dengan teratur dan mencapai matlamat.