KPWKM menggalakkan NGO dan badan-badan swasta untuk membuka lebih banyak taska bagi kanak-kanak OKU di seluruh negara.