Syarikat itu akan terus memberi tumpuan kepada usaha membantu penerbit membina model perniagaan yang lestari.