Sama ada bersemuka dengan guru atau belajar dalam talian, perkara penting adalah semangat dan disiplin diri dari pelbagai aspek.