Selain kepesatan ekonomi, sudah tentu rakyat juga mahukan keselamatan dan kesihatan yang terjamin, lebih-lebih lagi pada waktu pandemik COVID-19 yang mengancam nyawa.