Mahasiswa memainkan peranan besar dalam membawa universiti dekat dengan masyarakat melalui pelbagai program berbentuk libatsama, khidmat komuniti, kesukarelawanan dan pemindahan ilmu.