Azalina mengutuskan surat kepada Peguam Negara yang antara lainnya mencadangkan agar Jawatankuasa Parlimen Khas yang dianggotai Ahli Parlimen kerajaan dan pembangkang.