Sumbangan itu termasuk kepada kerajaan Persekutuan, kerajaan negeri, kutipan cukai dan pembayaran royalti minyak.