Matlamat seminar itu adalah untuk menyemai semangat keusahawanan dan meningkatkan kemampuan perniagaan.