Ia termasuk memberi hak kepada SPR untuk mengendalikan pendafataran dan menguruskan perjalanan parti politik termasuk mengaudit kewangan parti.