Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) merekodkan pertambahan enam kluster baharu yang kesemuanya melibatkan tempat kerja.